HSSV là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật. HSSV là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công. SV thuộc nhiệm vụ đào tạo chiến lược của ĐHQGHN.
Các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nội trú Giấy tiếp nhận sinh viên khi nhập học (bản photo). Giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có). Đơn xin vào ở KTX (theo mẫu quy định). 02 ảnh 3 x 4. Các bước làm thủ tục nội trú
CONTACT INFORMATION 1- Center for Student Services: - Address: No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi - Website: css.vnu.edu.vn