Kế hoạch phát động Phong trào thi đua "Đoàn viên, người lao động thi đua thực hiện Văn hóa công sở" năm học 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024 của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (TTHTSV) - ĐHQGHN;

Thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Công đoàn TTHTSV nhiệm kỳ 2023-2028;

Ban chấp hành Công đoàn TTHTSV xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) trong toàn Trung tâm với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát động phong trào thi đua nhằm động viên đội ngũ ĐV, NLĐ nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng 30 năm Chính phủ Ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội và 28 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (trước đây là Trung tâm Nội trú sinh viên), kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của Trung tâm trong năm học 2023 - 2028.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của ĐV, NLĐ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ ĐV, NLĐ gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác;

Qua đợt phát động phong trào thi đua phát hiện nhân tố mới, những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân diện rộng trong toàn Trung tâm, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ngày càng vững mạnh.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được triển khai sau rộng trong toàn đơn vị, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng

- Tập thể: Các đơn vị trực thuộc TTHTSV

-  Cá nhân: Đoàn viên, người lao động

2. Nội dung thi đua

a) Đối với tập thể:

- Thi đua xây dựng đơn vị văn minh, hiện đại, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Thực hiện đổi mới tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ ĐV, NLĐ trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục HSSV.  

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới thực hiện liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm quản lý, vụ phục vụ HSSV.

- Thi đua đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong thực hiện cải cách hành chính các nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị.

b) Đối với cá nhân:

- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế đơn vị, ý kiến chỉ đạo của cấp trên; giữ gìn và bảo vệ của công; bảo đảm số ngày, giờ làm việc trong tháng.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ giấc họp, làm việc đảm bảo đúng giờ, không trao đổi, làm việc riêng trong cuộc họp, đi làm muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc...

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử: tinh thần, thái độ làm việc trong giao tiếp giữa ĐV, NLĐ với nhau hay với HSSV...

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc, đề cao ý thức trong cách ăn mặc khi đến đơn vị. Không ăn mặc quá tuềnh toàng hoặc diêm dúa gây phản cảm, hoặc mặc váy quá ngắn...

- Về đạo đức lối sống: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong ĐV, NLĐ; không nghiện hút ma túy, rượu chè, bài bạc...

- Về bài trí nơi làm việc, sử dụng tài sản công: đảm bảo bài trí khuôn viên công sở, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, trồng cây xanh đẹp mắt không để phòng làm việc ngổn ngang, bẩn, bàn ghế xộc xệch, tủ tài liệu chật cứng, tài liệu chất đống trên mặt bàn, thiết bị điện, dây điện chồng chéo, bàn uống nước bừa bộn thiếu vệ sinh...việc sử dụng tài sản công thiếu trách nhiệm, sử dụng điều hòa, đèn, quạt chưa tiết kiệm, quên tắt khi ra khỏi phòng làm việc, mực in, giấy in sử dụng lãng phí...

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

III. MỤC TIÊU

1. Đối với cá nhân

- Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa các quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở. Có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy định của pháp luật, nội quy của đơn vị, ý kiến chỉ đạo của cấp trên; giữ gìn và bảo vệ của công; bảo đảm số ngày công, giờ làm việc trong tháng.

- Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đảm bảo mối quan hệ phối hợp, công tác tốt với ĐV, NLĐ trong đơn vị và các cá nhân, tổ chức khác trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tương trợ; Có thái độ lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ HSSV, lắng nghe ý kiến phản hồi của HSSV và các đơn vị đào tạo, không gây phiền hà, khó khăn trong giải quyết công việc.

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Chính quyền, tổ chức Đảng, Đoàn thể phát động.

- Kết quả trong năm hoàn thành đánh giá như sau.

+ Đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Các cá nhân đạt từ 95 điểm trở lên và có ít nhất 30% số tháng/năm chính quyền xếp loại XS;

+ Đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ: Các cá nhân đạt từ 80 đến dưới 95 điểm và có ít nhất 80% số tháng/năm chính quyền xếp loại A;

+ Đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ: Các cá nhân đạt từ 60 đến dưới 80 điểm và có ít nhất 10% số tháng/năm chính quyền xếp loại B.

2. Đối với tập thể

- Tuyên truyền, vận động ĐV, NLĐ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua diễn ra trong năm học.

- Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt pháp luật của nhà nước; kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của đơn vị (không có ngày nghỉ mà không có lý do; không vi phạm tệ nạn xã hội và các quy định pháp luật khác).

- 90% cá nhân tham gia các hoạt động phong trào do chính quyền, tổ chức Đảng, đoàn thể phát động.

- Phấn đấu 100% đoàn viên có lối sống trung thực, lành mạnh; nơi làm việc, học tập và nơi sinh hoạt phải sạch sẽ gọn gàng, giữ gìn vệ sinh chung, cùng chính quyền xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Có sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong thực hiện cải cách hành chính các nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Đợt 1: Từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng 30 năm Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội và 28 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (trước đây là Trung tâm Nội trú sinh viên).

Đợt 2: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024. Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2), ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5); Kỷ niệm  134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: