Lịch công tác tuần 24 (từ 11 - 15/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TTHTSV

Tuần 24 (từ 11 - 15/06/2018)

 

THỨ HAI, 11/06/2018

14h00 - Ký túc xá Mỹ Đình, đường Hàm Nghi

Phó bí thư Đảng uỷ TTHTSV - Đinh Tuyết Mai dự họp với Chi bộ Ký túc xá Mỹ Đình

THỨ BA, 12/06/2018

 

 

THỨ TƯ, 13/06/2018

08h30 - Phòng họp

Văn phòng Trung tâm

Giám đốc dự họp về công tác chuẩn bị nhân lực, tài chính chuẩn bị cho phương án tự chủ tài chính

Thành phần tham dự: Theo thông báo của Phòng Hành chính - Tổ chức

THỨ NĂM, 14/06/2018

 

 

THỨ SÁU, 15/06/2018

07h00 - Nhà máy Sam Sung, Bắc Ninh

Lãnh đạo Phòng HC-TC, Ban quản lý KTX MT, NN tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại Nhà máy công ty Sam Sung - Bắc Ninh