Tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Số hiệu: 
66-CV/BTGĐU
Ngày văn bản: 
Thursday, October 15, 2020
Trích yếu: 
Tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
File đính kèm: 
Ngày có hiệu lực: 
Thursday, October 15, 2020